Ygtybarly lazer kesiji üpjün ediji, Professional lazer çözgütleri
köpräk oka

MimoWork
LazerUlgamlar

MimoWork, sanly çap, mahabat, awtoulag we awiasiýa, moda we egin-eşik, metal ulanylyşy we ş.m. metal we metal däl materiallary kesmek, oýmak, bellemek, kebşirlemek we arassalamak üçin lazer çözgütlerini taýýarlamakda ýöriteleşendir.

Müşderilerimiziň işini we önümçiligini optimallaşdyrmak we kämilleşdirmek üçin dürli talaplar üçin ýöriteleşdirilen we ýöriteleşdirilen lazer maşynlaryny hödürleýäris.

 • biz hakda

GözläňLazerMümkinçilikler

 • Materiallar
 • Goýmalar

“MimoWork Service” topary, ilkinji material synag etabyndan başlap, lazer ulgamynyň işe başlaýança müşderilerimiziň isleglerini hemişe özümizden has ýokary goýýar.

“MimoWork” 20 ýyl bäri iteklemäge bagyşlanýar
täze iş bilen lazer tehnologiýasynyň çäkleri
pikirler.

Mimodüşünjeler

 • Ekstrudirlenen akril listler bilen lazer kesmegiň iň soňky gollanmasy

  Ahyrky gollanma: Ekstrudirlenen akril listler bilen lazer kesmek Ekstrudirlenen akril lazer kesmek, deňsiz-taýsyz takyklygy we köptaraplylygy hödürläp, ýasama we dizaýn dünýäsini özgertdi ...

 • Lazer nagyşly agaç plitalaryň ebedi gözelligi

  Lazer nagyşly agaç plitalaryň ebedi gözelligi Agaç nyşanlar asyrlar boýy aýratyn wakalary we üstünlikleri ýatlamak üçin ulanylýar.Baýrak gowşurylyş dabaralaryndan başlap gutardyş dabaralaryna çenli bu ebedi eserler elmydama ...

lazerbilim

 • CO2 lazer maşynyna hyzmat ediş sanawy

  Giriş CO2 lazer kesiji maşyn, köp sanly materialy kesmek we oýmak üçin ulanylýan ýokary hünärli guraldyr.Bu enjamy ýokary derejede saklamak we uzak ömrüni üpjün etmek üçin dogry ...

 • CO2 lazer obýektiwiniň fokus uzynlygyny nädip kesgitlemeli

  Salam ýigitler, MimoWork-a hoş geldiňiz.Köp adamlar lazer enjamyny ulananda köplenç fokus uzynlygyny sazlamak bilen bulaşýarlar.Müşderileriň soraglaryna jogap bermek üçin bu gün anyk ädimleri we nädip tapmalydygyna üns bereris ...

MimoWork bilen lazer tehnologiýasyny öwreniň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň