köpräk oka

MimoWork
LazerUlgamlar

MimoWork, sanly çap, mahabat, awtoulag we awiasiýa, moda we egin-eşik, metal ulanylyşy we ş.m. metal we metal däl materiallary kesmek, oýmak, bellemek, kebşirlemek we arassalamak üçin lazer çözgütlerini taýýarlamakda ýöriteleşendir.

Müşderilerimiziň işini we önümçiligini optimallaşdyrmak we kämilleşdirmek üçin dürli talaplar üçin ýöriteleşdirilen we ýöriteleşdirilen lazer maşynlaryny hödürleýäris.

  • biz hakda

GözläňLazerMümkinçilikler

  • Materiallar
  • Goýmalar

“MimoWork Service” topary, ilkinji material synag etabyndan başlap, lazer ulgamynyň işe başlaýança müşderilerimiziň isleglerini hemişe özümizden has ýokary goýýar.

“MimoWork” 20 ýyl bäri iteklemäge bagyşlanýar
täze iş bilen lazer tehnologiýasynyň çäkleri
pikirler.

Mimodüşünjeler

  • Lazer dokma kesmek - Awtomatlaşdyrylan mata kesmek maşyny

    Awtomatlaşdyrylan lazer dokma geýimleri, sport esbaplary, senagat taýdan ulanmak üçin dokma kesmek Dokma önümlerini kesmek, egin-eşik, egin-eşik esbaplary, sport enjamlary, izolýasiýa materiallary we ş.m. öndürmek üçin zerur prosesdir.

  • El bilen lazer kebşirlemek: Doly salgylanma gollanmasy

    El bilen lazer kebşirlemek: Doly salgylanma gollanmasy Öňki makala: >> Lazer kebşirleme mazmuny barada bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi: ...

lazerbilim

MimoWork bilen lazer tehnologiýasyny öwreniň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň