MimoPROTOTYPE - MimoWork
MimoPROTOTYPE

MimoPROTOTYPE

Meddalwedd Laser - MimoPROTOTYPE

Trwy ddefnyddio camera HD neu sganiwr digidol, mae MimoPROTOTYPE yn adnabod amlinelliadau a dartiau gwnïo pob darn o ddeunydd yn awtomatig ac yn cynhyrchu ffeiliau dylunio y gallwch eu mewnforio i'ch meddalwedd CAD yn uniongyrchol.O'i gymharu â'r llaw mesur traddodiadol fesul pwynt, mae effeithlonrwydd y meddalwedd prototeip sawl gwaith yn uwch.Dim ond angen gosod y samplau torri ar y bwrdd gwaith.

Gyda MimoPROTOTYPE, Gallwch Chi

laser-meddalwedd-mimoprototeip

• Trosglwyddo darnau sampl i ddata digidol gyda'r un gymhareb maint

• Mesur maint, siâp, gradd arc, a hyd y dilledyn, y cynhyrchion lled-orffen, a'r darn wedi'i dorri

• Addasu ac ailgynllunio plât sampl

• Darllenwch i mewn i batrwm dyluniad torri 3D

• Lleihau'r amser ymchwil ar gyfer cynhyrchion newydd

Pam dewis MimoPROTOTYPE

O'r rhyngwyneb meddalwedd, gellir gwirio pa mor dda y mae'r darnau torri digidol yn ffitio'r darnau torri ymarferol ac addasu'r ffeiliau digidol yn uniongyrchol gyda gwall amcangyfrifedig o lai nag 1 mm.Wrth gynhyrchu'r proffil torri, gall un ddewis a ddylid creu llinellau gwnïo, a gellir addasu lled y seam yn rhydd.Os oes pwythau dartiau mewnol ar y darn torri, bydd y feddalwedd yn cynhyrchu'r dartiau gwnïo cyfatebol ar y ddogfen yn awtomatig.Felly gwnewch y gwythiennau siswrn.

Swyddogaethau Defnyddiwr-gyfeillgar

• Rheoli Torri Darn

Gall MimoPROTOTYPE gefnogi fformat ffeil PCAD ac arbed yr holl ffeiliau digidol darn torri a lluniau o'r un dyluniad yn gydamserol, yn hawdd eu rheoli, yn arbennig o ddefnyddiol pan fydd gan un blatiau sampl niferus.

• Labelu Gwybodaeth

Ar gyfer pob darn torri, gall un labelu'r wybodaeth ffabrig (cynnwys deunydd, lliw ffabrig, pwysau gram, a llawer o rai eraill) yn rhydd.Gellir mewnforio'r darnau torri a wneir gyda'r un tecstilau i'r un ffeil ar gyfer gweithdrefn gysodi bellach.

• Fformat Ategol

Gellir arbed yr holl ffeiliau dylunio fel fformat AAMA - DXF, sy'n cefnogi'r mwyafrif o feddalwedd Apparel CAD a meddalwedd CAD Diwydiannol.Yn ogystal, gall MimoPROTOTYPE ddarllen ffeiliau PLT / HPGL a'u trosi i fformat AAMA-DXF yn rhydd.

• Allforio

Gellir mewnforio'r darnau torri a nodwyd a chynnwys arall yn uniongyrchol i dorwyr laser neu gynllwynwyr

Mimo-Prototeip

Sgwrsiwch ag Ymgynghorydd Laser Nawr!


Anfonwch eich neges atom:

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom