Kiểm tra Vật liệu - MimoWork
Kiểm tra vật liệu

Kiểm tra vật liệu

Khám phá tài liệu của bạn với MimoWork

Chất liệu là điều bạn cần quan tâm nhất.Bạn có thể tìm thấy khả năng laser của hầu hết các vật liệu trongThư viện vật liệu.Nhưng nếu bạn có một loại vật liệu đặc biệt và bạn không chắc hiệu suất laze sẽ như thế nào, thì MimoWork sẵn sàng trợ giúp.Chúng tôi làm việc cùng với các cơ quan có thẩm quyền để trả lời, kiểm tra hoặc chứng nhận khả năng chiếu laser của vật liệu của bạn trên thiết bị laser MimoWork và cung cấp cho bạn các đề xuất chuyên nghiệp cho máy laser.

1

Trước khi bạn yêu cầu, bạn cần phải chuẩn bị

• Thông tin về máy laser của bạn.Nếu bạn đã có máy, chúng tôi muốn biết model máy, cấu hình, thông số để kiểm tra xem có phù hợp với kế hoạch kinh doanh sau này của bạn không.

• Chi tiết vật liệu muốn gia công.Tên vật liệu (chẳng hạn như Polywood, Cordura®).Chiều rộng, chiều dài và độ dày của tài liệu của bạn.Bạn muốn laser làm gì, khắc, cắt hoặc đục lỗ?Định dạng lớn nhất bạn sẽ xử lý.Chúng tôi cần thông tin chi tiết của bạn càng cụ thể càng tốt.

 

 

Những gì mong đợi sau khi bạn gửi cho chúng tôi tài liệu của bạn

• Báo cáo về tính khả thi của laser, chất lượng cắt, v.v.

• Lời khuyên về tốc độ xử lý, công suất và các cài đặt tham số khác

• Video xử lý sau khi tối ưu và hiệu chỉnh

• Đề xuất các kiểu máy laser và các tùy chọn để đáp ứng các yêu cầu khác của bạn

Chúng tôi là đối tác laser chuyên biệt của bạn!

Liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi, tư vấn, hoặc chia sẻ thông tin


Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi