Programma syn - izolýasiýa materiallary we gorag materiallary - MimoWork
Application Overview – Insulation Materials & Protective Materials

Programma syn - izolýasiýa materiallary we gorag materiallary

Lazer kesýän izolýasiýa materiallary

Adaty izolýasiýa materiallary goşundylary

Özara hereketlendirijiler, gaz we bug turbinalary, tükenik ulgamlary, hereketlendiriji bölümleri, turba izolýasiýasy, senagat izolýasiýasy, deňiz izolýasiýasy, howa giňişligi izolýasiýasy, akustiki izolýasiýa

Izolýasiýa materiallary dürli amaly ulanmak, özara hereketlendirijiler, gaz we bug turbinalary, turba izolýasiýasy we senagat izolýasiýasy, deňiz izolýasiýasy we howa giňişligi izolýasiýasy we awtoulag izolýasiýasy üçin giňden ulanylýar;dürli görnüşli izolýasiýa materiallary, matalar, asbest mata, folga, lazer kesmek adaty pyçagyň kesilmeginiň ýerini alýar.

Lazer kesmek üçin esasy izolýasiýa materiallary

Fiberglas, mineral ýüň, sellýuloza, tebigy süýümler, polistirol, polisosýanurat, poliuretan, wermikulit we perlit, karbamid-formaldegid köpügi, sementli köpük, fenolik köpük, izolýasiýa ýüzleri

Izolýasiýa materiallary üçin lazer kesmegiň esasy ähmiýeti

Daşky gurşawy goramak, tozan kesmek we doňmak ýok

Operatoryň saglygyny goraň, pyçak kesmek bilen zyýanly tozan bölejigini azaldyň

Bahasy / sarp edilýän pyçaklar geýilýän çykdajylary tygşytlaň

Galyň keramiki we süýümli lazer kesmek

Lazer kesijilerimiz hakda has köp wideo tapyňWideo galereýasy

Biz siziň ýöriteleşdirilen lazer hyzmatdaşyňyz!
Islendik sorag, maslahat ýa-da maglumat paýlaşmak üçin bize ýüz tutuň


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň