Programma syn - izolýasiýa materiallary we gorag materiallary - MimoWork
Application Overview – Insulation Materials & Protective Materials

Programma syn - izolýasiýa materiallary we gorag materiallary

Lazer kesýän izolýasiýa materiallary

Insulation-Materials-Protective-Materials

Maslahat berilýän lazer kesiji izolýasiýa

• Iş meýdany: 1600mm * 1000mm (62,9 ”* 39.3”)

• Lazer güýji: 100W / 150W / 300W

• Iş meýdany: 1600mm * 3000mm (62,9 '' * 118 '')

• Lazer güýji: 100W / 150W / 300W

• Iş meýdany: 2500mm * 3000mm (98,4 '' * 118 '')

• Lazer güýji: 150W / 300W / 500W

Lazer kesýän izolýasiýa materiallarynyň esasy ähmiýeti

Daşky gurşawy goramak, tozan kesmek we doňmak ýok

Operatoryň saglygyny goraň, pyçak kesmek bilen zyýanly tozan bölejigini azaldyň

Bahasy / sarp edilýän pyçaklar geýilýän çykdajylary tygşytlaň

Galyň keramiki we süýümli aýna izolýasiýa kesiji

Lazer kesijilerimiz hakda has köp wideo tapyňWideo galereýasy

Lazer kesmek izolýasiýasynyň adaty goşundylary

Özara hereketlendirijiler, gaz we bug turbinalary, tükenik ulgamlary, hereketlendiriji bölümleri, turba izolýasiýasy, senagat izolýasiýasy, deňiz izolýasiýasy, howa giňişligi izolýasiýasy, akustiki izolýasiýa

Izolýasiýa materiallary dürli amaly programmalar üçin giňden ulanylýar: özara hereketlendirijiler, gaz we bug turbinalary, turbalar izolýasiýasy we senagat izolýasiýasy, deňiz izolýasiýasy we howa giňişligi izolýasiýasy we awtoulag izolýasiýasy;dürli görnüşli izolýasiýa materiallary, matalar, asbest mata, folga bar.Lazer izolýasiýa kesiji maşyn, adaty pyçak kesişini ýuwaş-ýuwaşdan çalyşýar.

Lazer kesmek izolýasiýasynyň esasy materiallary

Lazer kesmekmineral ýüň izolýasiýasy, lazerdaş izolýasiýa kesmek, lazer kesmek izolýasiýa tagtasy, lazergülgüne köpük tagtasyny, lazeri kesmekizolýasiýa köpügini kesmek,lazer kesýän poliuretan köpügi,lazer kesmek Styrofoam

Beýlekiler:

Süýümli aýna, mineral ýüň, sellýuloza, tebigy süýümler, polistirol, polisosýanurat, poliuretan, wermikulit we perlit, karbamid-formaldegid köpügi, sementli köpük, fenolik köpük, izolýasiýa ýüzleri

Insulation-Materials-Protective-Materials-01

Biz siziň ýöriteleşdirilen lazer hyzmatdaşyňyz!
Lazer kesmek izolýasiýasy barada islendik sorag üçin bize ýüz tutuň


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň